Asm İ nşaat Bir Öniz  Şirketler Grubu İş tirakidir.